Bosphore HPV Genotipleme Kiti Yüksek Risk v1

Bosphore® HPV Yüksek Risk Genotiplendirme Temel Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Yüksek Risk HPV Genotiplendirme Kiti v1, insan biyolojik örneklerindeki (kan, serum, plazma, sürüntü, doku, biyopsi örneği gibi) Human papillomavirus DNA’sının yüksek risk grubunu (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ve 68) saptar ve ayırdeder. Floresans saptama FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

PCR Master Mix 1’de 16, 18, 31 ve internal kontrol; PCR Master Mix 2’de 51, 56, 58 ve internal kontrol; PCR Master Mix 3’te 33, 35, 52, 59 ve internal kontrol; PCR Master Mix 4’te 39, 45, 66, 68 ve internal kontrol saptamaya yönelik farklı işaretli problar kullanılır. PCR Master Mix’lerin her biri ayrı kuyucuklarda çalışılır.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi ile görüntülenir.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

 

HUMAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ (HPV)

 

 

OTOMATİZE İZOLASYON SİSTEMLERİ

 

 

MANUEL İZOLASYON SİSTEMLERİ

 

 

REAL-TIME PCR CİHAZLARI